Herritarren Tramiteak

 

Nork eska dezake?
Pertsona fisiko orok.

Ekarri beharreko agiriak

  • Eskatzailearen NANaren fotokopia eta, behar izanez gero, NAN duten familiakide guztiena ere bai, edota Familia Liburuaren fotokopia.
  • Familia unitateko kide guztiek jasotzen dituzten diru-sarreren ziurtagiriak.
  • Familia unitateko kide guztien ondasunen egiaztagiria, Foru Ogasunak emana edo, bestela, jatorriko probintzako Estatu Ogasunak emana.
  • Familia unitateko kide guztien Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren azken aitorpena edo, horren ezean, Foru Ogasunaren agiria, aitorpenik egin beharrik ez dutela egiaztatzeko.
  • Familia unitateko kide guztien dirukontuen saldoen, epeko inposizioen, gordailuen, inbertsio funtsen eta abarren ziurtagiriak, dirukontu edo funts horiek dauden bankuek zein aurrezki kutxek emanak.
  • Azken ekitaldi fiskaleko Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren eta zarama eta estolderia arielen jatorrizko ordainagiriak.
  • Eskatzailearen izenean dagoen bankuko dirukontuaren zenbakia, 20 digitokoa, edo banku-kartilako lehen orrialdearen fotokopia, diru-laguntzaren zenbatekoa bertan ingresatzeko.

Izapidetzeko epea
60 egun

Arautegia
Gizarte Ongizate Sailaren diru-laguntzak emateari buruzko arautegia.

Nork izenpetzen du eskaera?
Portugaleteko Udalak

Informazio handiagoa
Hilabete bat, BAOn argitaratu ostean.

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00