Herritarren Tramiteak

 

Nork eska dezake? 
Pertsona fisiko orok.

Ekarri beharreko agiriak

  • NANaren fotokopia. Minusbaliatua adingabea izanik, NANik eduki ezean, adingabea agertzen duen Familia Liburuko orrialdearen fotokopia.
  • Zerbitzu medikoaren kartilla.
  • Txosten mediko eta psikologiko guztien fotokopiak.
  • Eskatzaileak ezintasun iraunkorra aitortuta edukiz gero, batzordearen epaiaren fotokopia.

Izapidetzeko epea
0 egun

Arauak
Lan eta Gizarte Arazoetarako Ministerioaren otsailaren 20ko 290/2004 Errege Dekretua, lan-lekuneak arautzekoa (Espainiako Buletin Ofiziala, 45. zk., 2004ko otsailaren 21ekoa).

Nork izapidetzen du eskaera?
Portugaleteko Udalak

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00