Herritarren Tramiteak

 

Nork eska dezake? 
Pertsona fisiko orok.

Ekarri beharreko agiriak

  • Eskatzailearen NANaren edo haren nortasuna egiaztatzeko beste edozein agiri baliodunen fotokopia.
  • Familia Liburuaren fotokopia.
  • Behar izanez gero, familia-harrerari buruzko ebazpena.
  • Gizarte Segurantzaren kartillaren fotokopia.
  • Eskatzaileak Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenik egiten ez badu, diru-sarrerarik ez duelako edo aitorpenik egin beharrik ez duelako, zinpeko adierazpena egin beharko du bere egoera ekonomikoaren berri emateko, zeinarekin batera egiaztagiriak (lansari-agiria, prestazioak, diruálaguntzak, subsidioa, pentsioa, errenta, etab.) ere ekarri beharko baititu.
  • Eskatzailea INEMen enplegu-eskatzaile gisara inskribaturik dagoelako agiria

Izapidetzeko epea
90 egun

Arauak
Bizkaiko foru erakundeen hautapen, antolaketa, erregimen eta funtzionamenduari
buruzko otsailaren 13ko 1987/3 Foru Araua.

Nork izapidetzen du eskaera?
Portugaleteko Udalak

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00