Herritarren Tramiteak

 

Nork eska dezake?
Pertsona fisiko orok.

Ekarri beharreko agiriak

  • NANaren fotokopia
  • Laguntza Medikoaren Kartillaren fotokopia.
  • Diru-sarreren egiaztagiriak (pentsioen ziurtagiriak)
  • Eskatzailearen eta familia osoaren errolda-agiria

Izapidetzeko epea
0 egun

Prezioa eta ordaintzeko modua
Jantokiaren ariela.

Prezioa eta ordaintzeko modua
Zazpigarren ordenantza fiskala, E idazpurua

Nork izapidetzen du eskaera?
Portugaleteko Udalak

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00