Herritarren Tramiteak

 

Nork eska dezake? 
Elkarteek eska dezakete.

Ekarri beharreko agiriak

  • Elkartearen estatutuen fotokopiak.
  • Eskaera egiten duenean tributu betebeharrak eta Gizarte Segurantzarekikoak egunean dituelako ziurtagiria.
  • Elkartearen jarduerak deskribatzen duen oroit-idazkia eta ekonomiaren balantzea.
  • Diruz laguntzea nahi dituen jarduerak eta horietarako eskatzen duen zenbatekoa azaltzen dituen oroit-idazkia.
  • Beste erakunde batzuei eskatutako eta jasotako diru-laguntzen zerrenda.
  • Adierazpena: elkarteak zigorrik jaso ez duela, eta zigor espedientean sartuta ere ez dagoela, sexuagatiko bazterkeria dela kausa, Emakume eta Gizonen Berdintasunaren aldeko otsailaren 18ko 4/2005 Legearen arabera.
  • Espedientea izapidetu bitartean Gizarte Ongizate Sailak eskatzen duen oro.

Izapidetzeko epea
60 egun

Arauak
Diru-laguntzak emateari buruzko arauak.

Nork izapidetzen du eskaera?
Portugaleteko Udalak

Argibide gehiago
Hilabete bat Bizkaiko Aldizkari Ofizialean argitaratu ostean.

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00