Herritarren Tramiteak

 

Nork eska dezake?
Pertsona fisiko orok.

Ekarri beharreko agiriak

 • Eskatzailearen eta ezkontidearen NANen fotokopia.
 • Eskatzailearen OTIren (osasun txartel indibiduala) fotokopia.
 • Medikuntza txostenak: familia medikuarena, osasun etxearena, osasun fitxa...
 • Eskatzailearen eta ezkontidearen diru-sarreren ziurtagiria.
 • Gizarte Segurantzaren ziurtagiria, eskatzaileak jasotzen duen pentsioarena. Gizarte Segurantzaren Institutu Nazioalaren bulegoan eskuratu daiteke (Carlos VII etorbidea 3, Portugalete).
 • Beste hainbat pentsio.
 • Pentsiorik jasotzen ez duelako zirutagiria. Gizarte Segurantzaren Institutu Nazioalaren bulegoan eskuratu daiteke (Carlos VII etorbidea 3, Portugalete).
 • Eskatzailearen bizilekuan bizi diren familia unitateko beste kideen diru-sarreren ziurtagiriak: nominak, Lanbideren agiriak...
 • Azken errenta-aitorpenaren fotokopia. Bestela, errenta aitorpenik egin behar ez duelako ziurtagiria, zeina Foru Ogasunaren 901 50 20 00 telefono zenbakian edo Foru Ogasunaren bulegoan (Correos kalea 20, Portugalete) eskatu baitaiteke.
 • Ondasunen ziurtagiria, Bizkaiko Foru Ogasunak emana, zeina Foru Ogasunaren 901 50 20 00 telefono zenbakian edo Foru Ogasunaren bulegoan (Correos kalea 20, Portugalete) eskatu baitaiteke.
 • Eskatzailea higiezin baten jabea bada, ondasun hirieginak estatu osoan kokatzeko oharra, zeina Jabetzaren Erregistroaren bulegoan (Aita Kortazar kalea 2, Portugalete) eskatu baitaiteke.
 • Eskatzaileak beste probintzia batzuetan dituen ondasun higiezinen bakio ekonomikoaren ziurtagiriak: Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ordainagiriak eta beste batzuk.
 • Ondasun eta diru-sarreren gaineko zinpeko aitorpena, behar bezala beteta. Inprimakia emango zaio eskatzaileari.
 • Bankuaren agiriak hauexek ziurtatzeko: eskatzaileak dituen kontu guztien eguneko saldoa, bataz besteko saldoa, inposizioak, gordailuak, akzioak eta. Eta azken urtean jasotako korrituak.
 • Eskatzailea aurrean bizi zen herriko errolda-agiria (alta eta bajarena), hango udalak egina.
 • Minusbaliaoren egiaztagiria, edukiz gero, familia unitaeko kide guztiena.
 • Zerbitzuaren prezio publikoaren ordianketa helbideratzeko dokumentua. Horretarako inprimakia emango zaio.

Izapidetzeko epea
0 egun

Prezioa eta ordaintzeko modua
Kuota bat ordaintzen da.

Arautegia
202/2004 FORU DEKRETUA, azaroaren 16koa, Bizkaiko Foru Aldundiarena, Gizarte Ekintza Sailaren telelaguntza zerbitzua araupetu duena.

Nork izapidetzen du eskaera?
Portugaleteko Udalak

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00