Herritarren Tramiteak

 

Nork eska dezake?
Edozein elkartek

Ekarri beharreko agiriak
• Eskabide-orria.
• Entitate eskatzailearen presidentearen NANaren fotokopia.
• Ziurtagaria Gizarte Segurantzari behar bezala ordaindu zaiolakoa eta zorrik ez duelakoa ez Foru Ogasunean ezta Portugaleteko Udalean ere.
• Eskaeraren aurretiko ekitaldian eginiko jardueraren urteko oroit-idazkia baita diru-sarreren eta gastuen balantzea ere. Txosnarik aurreko urtean jarri bada, dagokion ekitaldiaren likidazioan txosnatik ateratako irabaziak zertarako erabili diren zuritu beharko da. 
• Zerbitzuen eta jardueren oroit-idazki azalpenezkoa. Halaber, 1:100 eskalako planoa, txosnaren solairua eta sekzioa agertu behar dituelarik.
• Udalaren Gobernu Batzordeak onesten dituen agiriak.

Izapidetzeko epea
90 egun

Prezioa eta ordaintzeko modua
Fidantza

Arauak
San Roke jaietan txosnak instalatzea arautzen duen Udal Ordenantza.
Azaroaren 17ko 38/2003 Lege Orokorra, Diru-laguntzei buruzkoa.
Ordenantza Fiskala.

Nork izapidetzen du eskaera?
Portugaleteko Udalak

Eskabideak aurkezteko epea
2019ko ekainaren 3tik 7ra arte.

Iragarkia (PDF 374KB)

Ordenantza (PDF 6,96MB)

Osasun memoria (PDF 281KB)

Eskabidea (PDF 1,33MB)

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00