Herritarren Tramiteak

 

Deskribapena
Eskabidea Santa Klara kulturtegian edo helbide elektronikoz (santaclara@portugalete.org) aurkeztu beharko da.

Nork eska dezake? 
Pertsona juridikoek.

Noiz ekin izapideari
Jarduera egin baino hamabost (15) egun lehenago gutxienez.

Ekarri beharreko agiriak
• Eskabide-orria.
• NANaren fotokopia.
• Ordainagiria behin-betiko erreserba eta prestakuntza-lanak egiteko.

Non eska dezakegu ?
Santa Clara kulturtegia
Casilda Iturrizar kalea,10
48920 Portugalete
Tel: 944729220
Helbide elektronikoa: santaclara@portugalete.org
Ordutegia: astelehenetik ostegunera 8.30etik 15:00etara eta 18:00etatik 20:00etara; ostiraletan: 8:30etik 15:00etara.

Izapidetzeko epea
Izapidetzeko epea zazpi (7) egunekoa da.

Prezioa eta ordaintzeko era
Prezio publikoa.

Arauak
1372/1986 Errege Dekretua (Ekainaren 13koa), Toki Entitateetako Ondasun Araudia onesten duena.
Zazpigarren Ordenantza Fiskala. Kultur Sailaren zerbitzuak edo jarduerak egiteko prezio publikoa.

Nork izapidetzen du eskaera?
Portugaleteko Udalak.

Eskaera Santa Klara kulturtegiko gelen erabilpena (PDF 180KB)

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00