Herritarren Tramiteak

 

Nork eska dezake?
Pertsona fisiko zein juridiko orok.

Ekarri beharreko agiriak
Transmisioaren agiri publikoaren kopia soila

Izapidetzeko epea
0 egun.

Arautegia
8/1989 Foru Araua, ekainaren 30ekoa, Hiri Lurzoruen Baliogehikuntzaren gaineko Zerga arautzekoa. 
Bosgarren udal ordenantza, Hiri Lurzoruen Baliogehikuntzaren gaineko Zerga arautzekoa.

Nork izapidetuko du eskaera?
Portugaleteko Udalak.

Argibide gehiago
30 egun bizien arteko transmisioa bada eta urtebetea heriotza dela kausa

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00