Herritarren Tramiteak

 

Nork eska dezake?
Pertsona fisiko zein juridiko orok.

Ekarri beharreko agiriak

  • Pertsona fisikoek NANa ekarri behar dute
  • Pertsona juridikoek IFK
  • Ibilgailuen ezaugarri teknikoei buruzko egiaztagiriaren kopia soila

Izapidetzeko epea
0 egun.

Arautegia
7/1989 Foru Araua, ekainaren 30ekoa, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duena.
Udalaren 3. Ordenantza Fiskala, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duena.

Nork izapidetuko du eskaera?
Portugaleteko Udalak

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00