Herritarren Tramiteak

 

Nork eska dezake?
Pertsona fisikok zein juridiko orok.

Ekarri beharreko agiriak

 • Identifikazioa: ondasunaren titularraren izen-abizenak eta NAN.
 • Titularra pertsona juridikoa bada, ordezkariaren izena, IFK eta identifikazioa.
 • Helbideratzeko diru-kontua, 20 digitokoa. 
 • Helbideratu nahi den tributu edo diru-sarrera zehaztu, erreferentzia eta guzti:
 • Ibilgailuen gaineko zerga
  Matrikula
 • Ondasun Higiezinen gaineko Zerga
  Zenbaki finkoa
 • Herribidea okupatzearen arielak (espaloiko pasabidea, hegalkiak...)
  Ondasunaren kokapena
 • Alokairuak
  Etxebizitzaren kokapena
 • Salmenta ibiltaria
  Saltokiaren zenbakia

Izapidetzeko epea
0 egun

Arauak
Zerga Bilketaren gaiineko Bizkaiko araudia, 215/2005 Foru Dekretua, abenduaren 27koa
Zerga kudeaketa eta Bilketari buruzko udal ordenantza

Nork izapidetuko du eskaera?
Portugaleteko Udalak

Argibide gehiago
Borondatez ordaintzeko epea hasi baino lehen egin behar da.

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00