Herritarren Tramiteak

 

Nork eska dezake?
Edozein persona fisikok.

Ekarri beharreko agiriak 

  • Ibilgailuaren zirkulazio-baimenaren kopia soila.
  • Minusbaliotasun-ziurtagiria, Bizkaiko Foru Aldundiaren organo eskumendunak emana.
  • Zerga-salbuespenaren onuradunak aurkezturiko zinpeko aitorpena, ibilgailua minusbaliodunak soilik erabiliko duelakoa. Adingabea edo ezgai bada, bere ordezkari legezkoak aurkeztu beharko du.

Izapidetzako epea
Izapidetzako epea 90 egunekoa da.

Arautegia
7/1989 Foru Araua, ekainaren 30ekoa, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duena. Udalaren 3. Ordenantza Fiskala, trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga arautzen duena.

Nork izapidetuko du eskaera?
Portugaleteko Udalak

Informazio gehiago
Ez dagokio

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00