Herritarren Tramiteak

 

Nork eska dezake?
Pertsona fisiko zein juridiko orok.

Ekarri beharreko agiriak:

  • Eskabide-orria
  • Jardueraren toki-egunak.
  • Jardueraren gaineko oroit-idazkia.
  • Okupatu beharreko aldearen planoa eta jardueraren elementuen kokapena.
  • Erantzukizun zibileko aseguroa.
  • Kalea garbitzeko plana.
  • Herribidean instalatutako elementuen egituraren sendotasunaren ziurtagiria.
  • Instalazio elektrikoaren behe-tentsioaren ziurtagiria.
  • Urik beharko ote den adierazi.

Izapidetzeko epea
90 egun

Prezioa eta ordaintzeko modua
Ariela

Arauak
Ordenantza fiskalak.
Herri-Administrazioen Erregimen Juridikoari eta Administrazio-Jardunbide Arruntari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
10/2015 Legea, abenduaren 23koa, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jarduerena..

Nork izapidetzen du eskaera?
Portugaleteko Udalak

Argibide gehiago
60 egun

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00