Herritarren Tramiteak

 

Ekarri beharreko agiriak

  • Zerbitzu bultzatzailearen oroit-idazki arrazoitua edo txostena.
  • Lan proiektua edo aurrekontua.
  • Kontu-hartzailetzaren txostena, gastuaren fiskalizazioari buruzkoa.
  • Idazkaritzaren txostena, kontratatzeko moduaz eta administrazio-baldintza partikularren agiriaz.

Izapidetzeko epea

90 egun

Arauak

  • Ekainaren 16ko 2/2000 Errege Dekretu Legislatiboa, Administrazio Publikoen Kontratuei buruzko Legearen testu bateratua onartzen duena.
  • Apirilaren 2ko 7/1985 Legea, Toki Jaurpideko Oinarriak Arautzekoa.
  • Apirilaren 18ko 781/1985 Errege Dekretu Legislatiboa, Toki Jaurpidearen gaineko lege xedapenen testu bateratua onartzen duena.
  • Kontratazioari buruzko Estatuko Araudi Nagusia, azaroaren 25eko 3410/1975 Dekretuak onetsia eta azaroaren 28ko 2528/1986 Errege Dekretuak aldatua.
  • Abenduaren 31ko 3854/1970 Dekretua, Estatuko lanak kontratatzeko administrazio-baldintza orokorren agiria onartzen duena.
  • Kontratazioa arautzeko beste edozein xedapen estatu mailan zein Euskadiko Autonomia Erkidegoan alorrean aplikatzekoak badira.

Zeinek izapidetzen du eskaera?

Portugaleteko Udalak

 

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00