Herritarren Tramiteak

 

Ekarri beharreko edukitza
Atestatua, Gobernuaren Azpiordezkaritzako osasun-txoten eta guzti.

Izapidetzeko epea
180 egun

Prezioa eta ordaintzeko modua
Isuna

Arauak
Funtsezko arauak: Hiri Segurtasunari buruzko 1/1992 Legea
Jardunbidearen gaineko arauak:

  • 2/1998 Legea, otsailaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzkoa.
  • Herri-Administrazioen Erregimen Juridikoari eta Administrazio-Jardunbide Arruntari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea
  • Zigortzeko ahalmenari buruzko abuztuaren 4ko 1398/1993 Araudia

Nork izapidetzen du eskaera?
Portugaleteko Udalak

Argibide gehiago
Uretebetea, arau-haustea egin zenetik

 

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00