Herritarren Tramiteak

 

Ekarri beharreko agiriak
Udaltzainaren salaketa-agiria.

Izapidetzeko epea
365 egun

Arauak
Martxoaren 2ko 339/1990 EDL
Azaroaren 21eko 1428/2000 ED 
Otsailaren 25eko 320/1994 ED
Herri-Administrazioen Erregimen Juridikoari eta Administrazio-Jardunbide Arruntari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea

Nork izapidetzen du eskaera?
Portugaleteko Udalak

Argibide gehiago
Arau-hauste arina, 3 hilabete
Arau-hauste larria, 6 hilabete
Arau-hauste oso larria, urtebete

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00