Herritarren Tramiteak

 

Ekarri beharreko agiriak
Salatzeko akta. Eredua Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailaren 296/1997 Dekretuaren II. eranskinak dakar.

Izapidetzeko epea
180 egun

Prezioa eta ordaintzeko modua
Isuna

Arauak
Oinarrizkoak:

  • 10/2015 LEGEA, abenduaren 23koa, Jendaurreko Ikuskizunen eta Jolas Jarduerena..
  • 398/1998 Dekretua, Eusko Jaurlaritzako Herrizaingo Sailarena.
  • Prozedurakoak:
  • 2/1998 Legea, otsailaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzkoa
  • Herri-Administrazioen Erregimen Juridikoari eta Administrazio-Jardunbide Arruntari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea
  • Zigortzeko ahalmenari buruzko abuztuaren 4ko 1398/1993 Araudia.

Nork izapidetzen du eskaera?
Portugaleteko Udalak

Argibide gehiago
6 hilabete arau-haustea egin zenetik

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00