Herritarren Tramiteak

 

Ekarri beharreko agiriak
Salaketa-agiria

Izapidetzeko epea
180 egun

Prezioa eta ordaintzeko modua
Isuna

Arauak
Arau nagusia: Euskal Herriko Ingurumena Babesteko 3/1998 Legea.
Jardunbide arauak:

  • 2/1998 Legea, otsailaren 20koa, Euskal Autonomia Erkidegoko herri Administrazioen zigortzeko ahalmenari buruzkoa.
  • Herri-Administrazioen Erregimen Juridikoari eta Administrazio-Jardunbide Arruntari buruzko azaroaren 26ko 30/1992 Legea.
  • Zigortzeko ahalmenari buruzko abuztuaren 4ko 1398/1993 Araudia.

Nork izapidetzen du eskaera?
Portugaleteko Udalak

Argibide gehiago
Urtebetea arau-haustea egin zenetik aurrera

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00