Herritarren Tramiteak

 

Ekarri beharreko agiriak

    • Sustapen-aldiaren hasieran, sustapen-aldiaren behin-behineko kalifikazioa eta hasierako
proiektua onetsi.
    • Izena emateko epea zabaltzea onartu behar du Udalaren Gobernu Batzordeak.

Ezinbesteko agiriak

    • Errolda-agiria
    • NAN
    • Eskabide-orria
    • Pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren aitorpena
    • Minusbalioak
    • Familia liburua edo jaiotza-agiria

Izapidetzeko epea

0 Egun

Arauak

315/2002 Dekretua
2002ko abenduaren 30eko Agindua
2004ko abuztuaren 1eko Agindua
2004ko ekainaren 14ko Agindua

Nork izapidetzen du eskaera?

Portugaleteko Udalak

Argibide gehiago

Sustapen-aldiaren arabera

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00