Droga- menpekotasuna

 

ESKAERAREN MURRIZKETA

1. Eskolako prebentzio unibertsaleko programak

A:  Ikasgelan sostengua ematekoak:
Irakasleei ikasgela barruan jarduten laguntzeko tresnak dira:

 • "Lagunekin baratzean" (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntzako 1. eta 2. mailak)
 • "Osasunkume" (Lehen Hezkuntzako 3.,4.,5. eta 6. mailak)
 • Zineuskara (Lehen Hezkuntzako 1., 2.,3.,4.,5. eta 6. mailak)
 • "Zineskola"
  • Hezkuntza balioetan (Bigarren Hezkuntzako 1.,2.,3. mailak)
  • Osasunerako hezkuntza eta Droga-mendekotasun prebentzioa (DBHko 4. maila, Batxilergoak, Oinarrizko Lanbide Heziketa)
 • "Ordago" (DBHko 1.,2.,3. eta 4. mailak)
 • "Zintzo-mintzo" (Lehen Hezkuntzako 6. maila eta DBHko 1. eta 2. mailak)
 • "Kerik gabeko ikasgelak" (Lehen Hezkuntzako 6. maila eta DBHko 1. eta 2. mailak)

B: Ikasgelan esku-hartzekoak:
Ikasleekiko esku-hartze zuzenak lantegi formatoan:

 • Astelehenean gaixo. Gazteei asteburuetako bizikizunez gogoetak eta hausnarketak eginaraztea.
 • Yerba. Ikasgelan bigarren mailako ikasleen artean porroak kontsumitzearen kalte eta arriskuei buruz pentsaraztea.
 • Alkohola eta adingabeak ( “180º-ko alkohola”). Irudi bidezko lantegia, alkoholaren kontsumoaz ideiak ordenatu eta hautematekoa. Emozioak ere lantzen dira.
 • Alkohola eta kanabisa (“Maritxu”). Irudi bidezko lantegia, kanabisaren deribatuen kontsumoaz ideiak ordenatu eta hautematekoa. Emozioak ere lantzen dira.
 • Arriskua-Alkohola. Alkoholaren kontsumoaren balizko kalte eta arriskuei buruzko informazioa.
 • Nirea ondo dago? Sexu-hezkuntzako tailer laburra. Sexuen arteko ezagutza, elkarbizitza eta lankidetza ditu oinarri.

2. Familiari begirako Prebentzio Unibertsaleko Programak

 • Zineskola- Familiak. Aukeratutako filmak ikusi ondoren, eztabaida eta gogoeta bultzatzen da.
 • Gurasoen eskola. Aldiro gurasoei ematen zaien formazioa da.
 • Aula Magna. Unean unean ematen den formazioa, gurasoei zuzendurikoa. Ikastetxeetan hautematen diren formazio-beharrizanen araberakoa izango da, betiere, zentroek eskatuta. 

3. Eskolako prebentzio selektiboko programak

 • Welcome to Tijuana. Ibilbide-programa bat hartzaileak direlarik institutuetan isuna jarri zaien eta zentrotik aldi baterako botatzen dituzten ikasleak. Haiekin hezkuntza-atazak lantzen dira.

4.  Komunitateko prebentzio selektiboko programak

 • Gazte zurrean. Bitartekariak diren gazte aukeratu batzuek informazio garrantzizkoa ematen diete asteburuetan gazteei, zenbait jarreraz eta arrisku-jardunbidez gogoeta egin dezaten.

5.  Komunitateko Ingurunea Prebenitzeko Programak

 • Gazteak eta lonjak. Toki komunak. Gazteek aisialdian lonjak erabiltzen dituztenez, Portugaleteko Udalak inplikatutakoen artean bitartekaritza eta bizikidetza bultzatzeko estrategia bat eskaintzen du.
 • Komunitateko Kulturtegia. Antonio Trueba Ikasleen Guraso Elkarteari ematen zaion diru-laguntza, eskolaz kanpoko jarduerak antola daitezen. Hala, aisialdia era osasungarri batez emateko aukerak bultzatzen dira.  Hartzaileak Portugaleteko biztanle oro izan daitezke.

6. Komunitateko prebentzio selektiboko programak

 • Drogamenpekotasunen gaineko Informazio Bulegoa.
 • Informazioa, orientazioa eta norbanako aholkularitza-zerbitzua, drogamenpekotasunei dagokienez. Aurrez hitzordua eskatu behar da:94 472 92 16; prevencion@portugalete.org
 • www.kolokon.com. Gazteei drogei, sexuari eta rock and roll-ari buruz hitz egiteko eta informazioa bestela ematea da helburua. Informazioa eta kontsultak linean egin behar dira.
 • Sentsibilizazio-kanpainak.
 • Ikastaroak, jardunaldiak, mintegiak, foroak, azterlanak eta bestelako gune batzuk gaia delarik drogei buruzko gogoetak, analisiak eta ezagutza-elkartrukeak egitea.

ESKAINTZAREN MURRIZKETA

1. Udalerrian droga-eskaintza kontrolatzeko jarduketak. 

 • Edari alkoholdunak saltzeari edo hornitzeari dagozkien murrizketa legezkoak betearaztea.
 • (Alkoholaren publizitatea, salmenta eta kontsumoa arautzen dituen Udal Ordenantza).
 • Motordun ibilgailuak gidatzeko orduan alkohola eta legez kontrako drogak kontsumitzearen aurkako jarduketa.

2. Hezkuntza-eta komunitate-programak drogak kontsumitzeagatiko isuna ordezteko aukera gisa

 • Gazte zuhurgabeak. Lantegi psikoedukatiboa bide publikoan drogak kontsumitzeagatiko isuna ordezteko aukera gisa.

3. Jaiegunetan informazioa emateko eta sentsibilizazioa egiteko jarduketak.

 • Kolokon

Esteka gehigarriak

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00