Hezkuntza eta irakaskuntza

 

Nola egin matrikula
Euskaltegira datozen ikasle-gaiek aurre-matrikula fitxa bete eta entregatu beharko dute. (Dokumentazioa eranskinetan dago). Euskaltegira lehenengoz datozenen maila ezagutu ahal izateko sarrera proba egin beharko dute, beste euskaltegi homologatu bateko agiria edota HABEk sinatutako beste agiri ofizialen bat ekartzen dutenek izan ezik. 16 urte beteta izatea matrikulatzeko orduan. Ez da inolaz ere 16 urtetik beherakorik onartuko.

Epeak

 • Irailean: lehen hiru asteetan egin behar da, urritik ekainera arteko ikastaroetan izena emateko.
 • Abenduan: lehen hamabostaldian egin behar da, urtarriletik ekainera arteko ikastaroetan izena emateko.
 • Martxoan: lehen hamabostaldian egin behar da apiriletik ekainera arteko ikastaroetan izena emateko.
 • Ekain–uztailean: uztail eta iraileko trinkoetan izena emateko.
 • Urrian matrikulatu ez direnek aukera dute urtarrilean edo apirilean hasteko

Prezioak

 • PREZIOA ETA IRAUPENA: 1,36 € orduko (HABEk diruz lagundua)
 • Aurten % 15eko deskontua 18-19 ikasturteko ikasleei: 1,16 € orduko.
 • Ikasturtean
  • 336 ordu: 456,96 € (-%15 = 389,76 €)
  • 335 ordu: 455,6 € (-%15 = 388,6 €)
  • 180 ordu: 244,8 € (-%15= 208,8 €)
  • 166 ordu: 225,76 € (-%15= 192,56 €)
  • 165 ordu: 224,4 € (-%15= 191,4 €)
  • 126 ordu (A1): 171,36 €
 • Udan
  • 80 orduko ikastaroak uztailean eta irailean

Ikastaroaren prezio publikoa itzuli egingo zaio ikasleari baldin eta, ikastaroaren lehenengo 15 egun naturaletan eta behin baja aurkeztuta Udal Euskaltegian, horretarako eskaera idatzia aurkezten badu Udaletxeko Erregistro Orokorrean. Horretarako, bidezko agiriak aurkeztu beharko ditu, osasuna, lana edo ikasketak direla kausa, ezin dela eskolara etorri ziurtatzeko.
Halaber, C1  eskuratutakoan, baja aurkeztuz gero itzuli egingo zaio dirua ikasleari.

Ordaintzeko erak

 • Urrian hasten direnek hiru epetan ordaindu ahal dute.
 • Urtarrilean hasten direnek bi epetan ordaindu ahal dute.
 • Gehiagotan ordaindu nahi duenak Udaletxera (dirubilketa sailera) jo beharko du.

Diru-laguntzak

Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00