Hezkuntza eta irakaskuntza

 

AURREMATRIKULA EGITEKO EPEA: 
Ekainaren 1etik 19ra bitartean. Hortik aurrera ere egin daiteke, sortutako taldean lekurik badago. Irailerako aurrematrikulak ekain eta uztailean ere jasoko dira.

SARRERA PROBA:
Euskaltegira lehenengoz datozenen maila ezagutu ahal izateko, sarrera proba egin beharko dute, zer maila duten egiaztatzen duen agiri ofizialen bat ekartzen dutenek izan ezik.

Data: Adostu egingo da.

ONARTUEN ZERRENDA:
Ekainaren 26an, eguerdiko 12:00etatik aurrera egongo da ohar-taulan. Ikasleek matrikula ordaintzeko papera jaso behar dute. Bertan Banku edo Kutxako kontu zenbakia idatzi behar da.

MATRIKULA ORDAINTZEKO EPEA:
Ekainaren 29tik 30era bitartean. Horretarako matrikula- inprimakia, Banketxe edo Kutxako Kontu zenbakia duena, ekarri behar da.

HASIERA EGUNA:
80orduko ikastaroa, uztailaren 2an / irailaren 3an.

AMAIERA EGUNA:
Uztailaren 23an / irailaren 24an.

BULEGO ORDUTEGIA: COVID-19 DELA ETA:

PREZIOA ETA IRAUPENA:

  • 108,8 € (1,36 € orduko (HABEk diruz lagundua)
  • 92,8 € (% 15eko deskontua 18-19 ikasturteko ikasleei: 1,16 € orduko.)

Ordaintzeko modua: epe batean

ESKAINTZA:
A1, A2, B1, B2 eta C1 trinkoa, 80 ordu / goizez: 08:30-14:00

ADINA:
16 urte beteta

OHARRAK:

  • Ikastaroaren prezio publikoa itzuli egingo zaio ikasleari baldin eta, ikastaroaren lehenengo 5 egun naturaletan eta behin baja aurkeztuta Udal Euskaltegian, horretarako eskaera idatzia aurkezten badu Udaletxeko Erregistro Orokorrean. Horretarako, bidezko agiriak aurkeztu beharko ditu, osasuna, lana edo ikasketak direla kausa, ezin dela eskolara etorri ziurtatzeko.
  • Asistentzia: 5 egun lektiboan (jarraian), agertu ez bada euskaltegian, eta etorri ez izana zuritu ez badu, baja emango zaio.
  • Ikaslea ebaluatua izan ahal izateko, gutxieneko asistentzia behar da: %75ekoa.
  • Matrikula burutzeak berekin dakar ikasleak irakaslearen erabakiak ametitu izana.
Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00