Ogasuna

 

Esku-hartzea: ondorengo jarduerak egiten ditu

 • Eduki ekonomikoko eskubideak eta eginbeharrak aitortzen dituen egintza, agiri edo espediente ororen fiskalizazioa
 • Ordainketaren antolaketaren eta bere egintza materialaren esku-hartze formala
 • Obretarako, horniduretarako, eskuraketetarako eta zerbitzuetarako dauden kantitateen aplikazioaren egiaztapen formala
 • Sarreren esku-hartzea eta zerga-kudeaketa egintza guztien fiskalizazioa
 • ERRENTAK ETA ORDAINARAZPEN sailetik honakoa kudeatzen da:
  • Udal sarreren likidazioa (zergak, tasak, prezio publikoak, beste sarrerak)
  • Erregistroen moldaketak, altak, bajak, kontrolatu
  • Udal diru-sarreren kontrako Errekurtsoen ebazpena
 • Ondarearen Erantzukizuna eta Aseguruen Kudeaketa
 • Esku-hartzeari atxikitutako beste funtzio batzuk...

Diruzaintza: ondorengo jarduerak egiten ditu 

 • Udaleko Funtsen maneiu eta zaintza
 • Udalari dagozkion kobrantzak eta ordainketak egin. Bere funtzioen artean nabarmentzekoak dira ondorengo zerbitzuak:
  • Borondatezko Dirubilketa udal sarreren kobrantza-kudeaketa borondatezko aldian
  • Derrigorrezko Dirubilketa udal sarreren kobrantza-kudeaketa derrigorrezko aldian (borondatezko aldia bukatu ondoren)
 • Zerga-bilketako Buruzagitza: adierazitako epetan kobrantza, zerga-biltzaileei eta agente exekutiboei ematen zaizkien balioen kargu pleguen baimena
 • Izaera honetako administrazio-espedienteetan premiamendu-probidentzia diktatu eta bahitutako ondasunen enkantea baimendu
 • Diruzaintzari atxikitutako beste funtzio batzuk

Kontratazioa eta Erosketak: ondorego jarduerak egiten ditu

 • Kontratazioaren kudeaketa:
  • Obra kontratazioa
  • Zerbitzu publikoen kontratazioa
  • Horniduren kontratazioa
  • Kontratu Pribatuak
 • Erosketen kudeaketa:
  • Udalaren kudeaketa ekonomikorako beharrezkoak diren hornidura eta errentamendu guztiak erosteko beharrezkoak diren Udalaren erosketen faktura guztien erregistroa, erosketa prozesuak, aleko prezioak, hornitzaileen koordinazioa, etab.
Portugaleteko Udala
Solar Plaza, z/g - 48920 Portugalete - Bizkaia - Telefonoa: 94 472 92 00